ธนาคารไทยพาณิขย์
 
 
 
หน้าหลัก Send Mail Call Back Web Chat Co-Browsing ไทย | English
 
  ศูนย์บริการลูกค้าไทยพาณิชย์
 
ทีมงานของธนาคารไทยพาณิชย์ พร้อมให้บริการท่านเสมอที่ 0 2777 7777 ท่านสามารถสอบถามข้อมูลด้านต่างๆ , สั่งอายัดบัตรและสั่งซื้อสมุดเช็ค หรือติดต่อ Help Desk เพื่อแก้ไขปัญหาในการใช้บริการต่างๆ
 
บริการสอบถามข้อมูลบริการ
เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกในด้านการให้ข้อมูล แก่ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ต้องการ ทราบข้อมูลด้านบริการเช่น บริการด้านเงินฝาก , สินเชื่อ , ต่างประเทศ ฯลฯ
 
บริการสอบถามข้อมูลธนาคาร
เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกในด้านการให้ข้อมูลแก่ผู้ที่สนใจ หรือผู้ที่ต้องการ ทราบข้อมูลต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก , อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ , อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ฯลฯ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น สถานที่และเลขหมายโทรศัพท์สาขา
 
บริการรับคำแนะนำติชม
เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการติดต่อ กับธนาคารเพื่อแนะนำ หรือ ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหา / ข้อขัดข้องจากการใช้บริการ ด้านต่าง ๆ ของธนาคาร บริการรับแจ้งเหตุขัดข้อง
 
เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับท่านที่พบปัญหา / ข้อขัดข้องจากการใช้ บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น การถอนเงินผ่านเครื่อง ATM การฝากเงินสด ผ่านเครื่อง CDM การชำระค่าสินค้าด้วยบัตรเดบิตคาร์ด ( SCB Easy Card)
 
บริการอายัดบัตร
เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับท่านที่ต้องการติดต่อกับธนาคารเพื่อแจ้งอายัด บัตรทุกประเภทของธนาคาร เช่น บัตร ATM, บัตรเครดิต , เดบิตคาร์ด และสมาร์ทคาร์ด
 
บริการรับคำสั่งซื้อสมุดเช็ค
เป็นบริการที่อำนวยความสะดวกให้กับท่านที่ต้องการติดต่อกับธนาคารเพื่อสั่งซื้อ สมุดเช็คโดยเลือกที่จะชำระเป็นเงินสด หรือ หักจากบัญชีเดินสะพัด
 
Last update October 29, 2004
 
 
 
 
เกี่ยวกับเรา | วิธีการใช้งาน
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | นโยบายการรักษาความปลอดภัย | คำสงวนสิทธิ์ | Security Tips