ธนาคารไทยพาณิขย์
 
 
 
หน้าหลัก Send Mail Call Back Web Chat Co-Browsing ไทย | English
 
  วิธีการใช้งาน
 
หลังจากคลิกปุ่มใดปุ่มหนึ่งที่ปรากฏบนหน้าจอหลักของ website ระบบจะทำการเชื่อมต่อไปยังหน้าจอ Sign in เพื่อให้ท่านทำการกรอกข้อมูลและเลือกหัวข้อที่ท่านต้องการที่ท่านต้องการ เพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าทำการติดต่อท่านจากการเรียกใช้ฟังก์ชั่น “Send Mail”, “Web Call Back”, “Web Chat” หรือ “Web Collaboration”
 
“Send Mail” ปุ่มนี้ใช้สำหรับการส่ง e-mail เพื่อทำการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้า ท่านสามารถทำการสอบถามข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และการบริการของทางธนาคารที่ท่านกำลังให้ความสนใจ ท่านสามารถทำการร้องเรียนในปัญหาต่างๆที่ท่านได้รับความไม่สะดวกในการใช้บริการของทางธนาคาร
 
“Web Chat” ลูกค้าสามารถทำการกดปุ่มนี้เพื่อที่จะทำการสนทนากับเจ้าหน้าที่ผ่านทาง internet ผ่านทางหน้าต่างที่ใช้สำหรับการ chat ที่หน้าต่างนี้ ท่านสามารถทำการสนทนาพร้อมทั้งรับข้อมูล ทางด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางธนาคารผ่านทางข้อความที่ตอบสนองโดยทันทีจากทางเจ้าหน้าที่
 
“Web Collaboration” คือหนึ่งในบริการใหม่จากศูนย์บริการลูกค้าของทางธนาคาร หากท่านประสบปัญหาในระหว่างที่ทำธุรกรรมที่โฮมเพจของ SCB ดังนี้
โฮมเพจหลักของธนาคาร
SCB EASY NET
SCB BUSINESS NET
 
ท่านสามารถใช้บริการ Web Collaboration จากทางธนาคารได้โดยใช้วิธีการสองวิธีเป็นช่องทาง วิธีแรกคือการโทรศัพท์มายังศูนย์บริการลูกค้า 0 2777 7777 ในขณะที่ท่านกำลังทำการเชื่อมต่อกับ internet หลังจาก sign in เพื่อ Web Collaboration หน้าต่างสำหรับการทำ Web Collaboration จะปรากฏขึ้นมาพร้อมกับหมายเลขที่ใช้สำหรับการทำ web co-browse (Co-browse ID) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าสามารถทำ Web Collaboration ได้โดยใช้ co-browse ID ด้วยเหตุนี้เองท่านจึงต้องทำการโทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าเพื่อทำการแจ้ง co-browse ID ให้ทราบ
 
วิธีการที่สองคือการคลิกปุ่ม “Co-browsing” ที่หน้า “Web Chat” เมื่อท่านทำการคลิกปุ่มนี้แล้ว หน้าต่างที่ใช้สำหรับการทำ Web Collaboration จะปรากฏขึ้นทันทีทั้งทางด้านเจ้าหน้าที่และที่หน้าจอของท่านเอง Call Back” – เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับท่านในวันและช่วงเวลาที่ต้องการ โดยเมื่อท่าน sign in เพื่อเรียกใช้ฟังก์ชั่น “Call Back” แล้ว ขอให้ท่านทำการเลือกวันและช่วงเวลาที่คุณต้องการให้เจ้าหน้าที่ทำการติดต่อท่านกลับแล้วคลิกปุ่ม “ ตกลง ” เพื่อส่งข้อมูลการโทรกลับให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการลูกค้าได้ทราบ
 
การใช้บริการ Send Mail, Call Back, Web Chat และ Co-browsing นั้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจำเป็นต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรม Web Browser ขั้นต่ำดังต่อไปนี้

ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows 7 ขึ้นไป


โปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชัน 8.0 ขึ้นไปเท่านั้น ส่วนการใช้บริการ Web Chat ที่ต้องการใช้ ภาษาไทย เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านจำเป็นต้องติดตั้งระบบปฏิบัติการและโปรแกรม Web Browser ดังนี้
ระบบปฏิบัติการ Microsoft Window 7 ขึ้นไป
โปรแกรม Internet Explorer เวอร์ชัน 8.0 ขึ้นไป
 
เมื่อเข้าใช้บริการ Web Chat ในครั้งแรกนั้น ท่านควรทำการดาวน์โหลดหน้าต่างเพื่อใช้ในการ Chat ได้โดยการคลิกปุ่ม “OK” ที่หน้าต่างที่ปรากฏขึ้นดังภาพ และคลิกที่ช่อง “Always trust content from Genesys Telecommunications Laboratories Inc” เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้า Chat ครั้งถัดไป
 
 
 
 
 
เกี่ยวกับเรา | วิธีการใช้งาน
© สงวนลิขสิทธิ์ 2553 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | นโยบายการรักษาความปลอดภัย | คำสงวนสิทธิ์ | Security Tips